Group 17
30 jaar ervaring
Group 18
Betrouwbare kennispartner
Group 19
Altijd in beweging
24/7 service

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij je er op attent dat wij de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met je te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Ben je een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij jouw gegevens om een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met jou vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn jouw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij te kunnen plaatsen, facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met je te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Je bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met jou is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Jouw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Als je regelmatig bij ons bestelt, zullen wij de door jouw opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van jouw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij een reclamemailing sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Ben je eenmalig klant bij ons, dan zullen wij alleen reclameberichten toesturen als je ons daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Mautic

Wij maken gebruik van de software van Mautic en Mautic cookies om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken, zodat wij de informatie die wij op de website of via marketingcampagnes verstrekken, kunnen verbeteren. Bezoekers die ervoor kiezen geen gebruik te maken van een website formulier of e-mail-link blijven anoniem.

Jouw Mautic profiel is uniek voor ACB. Om je privacy te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor jezelf en ACB. Je kunt ten alle tijden het Mautic profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar geen klant bij ons geworden bent, zullen wij jouw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van je hebben ontvangen, maar wij geen klant van jou zijn geworden, zullen persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Ben je wel klant bij ons geworden of wij bij jou, dan zullen wij de persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden je daarom aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

ACB Transportbanden & Onderdelen sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Analytische cookies

ACB Transportbanden & Onderdelen gebruikt op de website analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de online dienstverlening te verbeteren. Het gebruik van deze cookies heeft geen invloed op jouw privacy omdat de gegevens die we daarvoor verzamelen en analyseren niet direct en niet indirect herleidbaar zijn tot een persoon.

Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van je eigen persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om je rechten te kunnen uitoefenen kun je je wenden tot: (ACB Transportbanden & Onderdelen B.V., Stationsstraat 125, 5963AA, Hegelsom 077-398 4416, info@acb-transportbanden.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan je worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

20-05-2018